Druga edycja Bałtyckiego Spektrum Muzyki Nowej to cykl siedmiu koncertów  polskiego kwartetu smyczkowego NeoQuartet, które odbędą się w Rosji, Danii, Niemczech, Litwie, Finlandii, Polsce i Estonii między majem, a listopadem 2018 roku.

Ideą projektu  jest prezentacja bogactwa form współczesnej muzyki na kwartet smyczkowy, jej multidycsyplinarności oraz prezentacji w kontekstach innych dziedzin sztuki takich jak teatr, videoart, czy taniec. Utwory zostały tak dobrane,  by prezentować szerokie spektrum możliwości współczesnej muzyki kameralnej i jej najnowszych trendów. Forma prezentacji, w której wykonawca oprócz grania na instrumencie obsługuje również elektronikę, video, a często również  ma wpisane w partyturze zadania aktorskie, to kwintesencja współczesnej muzyki na kwartet smyczkowy.

Wywodzący się z Gdańska NeoQuartet, pomysłodawca serii koncertów, zaprosił do udziału w projekcie siedmiu znakomitych kompozytorów: Olega Paiberdina z Rosji, Simona Christensena z Danii, Petera Helmuta Langa z Niemiec, Juste Janulyte z Litwy, Annę Huuskonen z Finlandii, Wojtka Blecharza z Polski oraz Märt-Matisa Lill z Estonii.

Każdy z wybranych kwartetów jest dziełem, które wychodzi poza schemat klasycznego wykonawstwa muzyki kameralnej.  To bogactwo brzmień, technik kompozytorskich, kreatywności  i osobistych doświadczeń twórców.

Dwa elementy łączą całość: Morze Bałtyckie –  jako inspiracja do powstania całego projektu  oraz NeoQuartet – jeden   z najprężniej działających europejskich zespołów muzyki współczesnej.

 

Szczegóły koncertów:

 • Rosja – St. Petersburg International New Music Festival “reMusik” – 23.05
 • Dania – Klang – Copenhagen Avantgarde Music Festival – 4.06
 • Niemcy – “Randfestspiele” (Berlin Zepernick) – 5-8.07
 • Litwa – Gdanskos Dienos Vilniuje – Free Culture Gdansk – Vilnius– 14.09
 • Finlandia – cykl koncertów The newest of new music at the Helsinki Music Centre – 1.10
 • Polska – NeoArte – Syntezator Sztuki – Gdańsk – 26.10
 • Estonia – Afekt Festival – Tallin – 1.11

Baltic New Music Spectrum  (Second Edition) is the cycle of seven concerts performed by NeoQuartet  (originator of this project) in Russia, Denmark, Germany, Lithuania, Finland, Poland, and Estonia in period between May and November 2018.

The main idea of this project is to present the enormous variety and abundance of forms within contemporary music for string quartet genre.
As a result, we can observe compositions intertwined with other arts such as theatre, video art, and dance.
The performed compositions were selected to fully represent contemporary chamber music and its newest trends.
New music for string quartet demands from artistss not only playing their instruments, but also operating electronics, handling video, and performing theatrical gestures.

NeoQuartet  (Polish string quartet specializing in performance of contemporary classical music) invited seven renowned composers for this project: Oleg Paiberdin (Russia), Simon Christensen (Denmark), Peter Helmut Lang (Germany, Juste Janulyte (Lithuania) , Anna Huuskonen (Finland), Wojtek Blecharz (Poland), and Mart-Matis Lill (Estonia).

Each of their compositions is unique, presents various technical approaches, creativity, and personal experiences and insights.
Yet, there are two unifying factors for Baltic New Music Spectrum (Second Edition) namely: the Baltic Sea as the inspiration for the entire project and NeoQuartet as an industrious, forthcoming medium and one of the best European ensembles of contemporary music.

 

Concerts details:

 • Russia – St. Petersburg International New Music Festival “reMusik” – 23.05
 • Denmark – Klang – Copenhagen Avantgarde Music Festival – 4.06
 • Germany – “Randfestspiele” (Berlin Zepernick) – 5-8.07
 • Lithuania – Gdanskos Dienos Vilniuje – Free Culture Gdansk – Vilnius – 14.09
 • Finland – cycle of concerts The newest of new music at the Helsinki Music Centre – 1.10
 • Poland – NeoArte – Synthesizer of Arts – Gdańsk – 26.10
 • Estonia – Afekt Festival – Tartu – 1.11

 

 

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej.

polish_german_fundmkidn_pl