Gdańsk 26–29.10.2023

NEO ARTE Syntezator Sztuki to festiwal prezentujący najciekawsze trendy w muzyce i sztuce współczesnej.

MUZYKA / VIDEO / PERFORMANCE

We współczesnej twórczości zaciera się granica pomiędzy różnymi dziedzinami sztuki – kompozytorzy piszą utwory z pogranicza video artu, a artyści wizualni tworzą instalacje dźwiękowe. Coraz trudniej wyznacza się granice ale też, coraz łatwiej jest łączyć. Działamy trochę jak radar – wyłapując te zmiany, trochę jak sonar – zagłębiając się w jeszcze niezbadane obszary. Jak Syntezator Sztuki – tworząc nowe jakości.
Festiwal NeoArte – Syntezator Sztuki istnieje po to, by inspirować, wspierać kreatywność. Idea wydarzenia skupia się na artystycznej syntezie. Jest platformą do spotkania się artystów z różnych kultur i dziedzin sztuki, dając tym samym okazję do międzyśrodowiskowego fermentu, szansę na nowe powiązania i interdyscyplinarne efekty.

Najnowsze światowe trendy w muzyce i sztuce współczesnej, międzynarodowa obsada, najwyższa jakość artystyczna oraz atmosfera sprzyjająca kontaktowi z kulturą, to charakteryzuje wszystkie wydarzenia NeoArte – Syntezator Sztuki.

Festiwal NeoArte odbywa się od 2012 roku, corocznie w Gdańsku. Od tego roku również organizuje swoje zagraniczne edycje (Oslo 2023, Rejkiawik 2024). Inicjatorem wydarzenia jest grupa pasjonatów muzyki współczesnej, której trzon stanowi polski zespół NeoQuartet.
Organizatorem i producentem festiwalu jest Stowarzyszenie NeoArte.

Patronem tegorocznej edycji będzie wybitna osobowość świata współczesnej kompozycji – niemiecki twórca Michael Beil, którego twórczość w mistrzowski sposób eksploruje łączenie muzyki elektronicznej, instrumentalnej i video, gdzie zarówno wykonawcy, jak i widownia są częścią procesu artystycznego.

4 DNI KONCERTÓW, PERFORMANCE I WARSZTATÓW

Publiczność podczas czterech dni wydarzeń będzie mogła uczestniczyć w dwunastu mutlidyscyplinarnych koncertach i performance. Studenci kompozycji będą mieli okazję wziąć udział w warsztatach kompozytorskich prowadzonych przez patrona festiwalu oraz w warsztatach reading sessions prowadzonych przez NeoQuartet. Dzieci i młodzież będą mogli uczestniczyć w zajęciach wprowadzających w fascynujący świat sztuki współczesnej.

MULTIDYSCYPLINARNOŚĆ, KREATYWNI TWÓRCY

Niemal każdy z koncertów jest zaplanowany jako spektakl multidyscyplinarny, podczas większości z nich publiczność będzie częścią procesu artystycznego. Wśród wykonawców zobaczymy zarówno czołówkę zagranicznych twórców (Jonathan Powell, Duo Voicetronics), jak i najznakomitsze polskie zespoły i solistów (Martyna Zakrzewska, Flow Unit, Ensemble Kompopolex, Piotr Kaliński, Maja Miro, Ewa Liebchen). Specjalnie na potrzeby festiwalu powstanie performance Sebastiana Choromańskiego oraz instalacja video Filipa Ignatowicza, które zostaną zaprezentowane podczas maratonu koncertowego w gdańskim NOMUS.

NEOQUARTET, PREMIERY, POSZERZANIE GRANIC SZTUKI

Gospodarze festiwalu, zespół NeoQuartet, wystąpią kilkukrotnie, prezentując wraz z twórcą muzyki elektronicznej Piotrem Kalińskim premierę projektu „Lutos Gracias”, grając południowokoreańskie dzieła napisane na kwartet i tradycyjne azjatyckie instrumenty, wykonując szereg światowych premier dzieł kompozytorów z Niemiec, Polski, Szwecji i Wielkiej Brytanii.
Usłyszymy kilkadziesiąt kompozycji napisanych przez kompozytorów z całego świata, a siedem z nich będzie miało swoją premierę na festiwalu. NeoArte – Syntezator Sztuki po raz kolejny połączy to, co niemożliwe do połączenia w sztuce współczesnej i poszerzy jej granice.

Szczegółowy program wydarzeń: TUTAJ.

Bilety i karnety/Tickets and passes:

Skip to content