Neo Kolekcja

2020

NEOKOLEKCJA to projekt mający na celu stworzenie kolekcji audio – video najwybitniejszych polskich współczesnych kwartetów smyczkowych, które będę udostępniane bezpłatnie poprzez narzędzia on-line.      W zamyśle kolekcja będzie regularnie rozszerzana o kolejne utwory, aby w finale została wydana na trwałym nośniku, jako kolekcjonerskie wydawnictwo audio – wizualne.

Pomysłodawcą projektu jest specjalizujący się w wykonawstwie muzyki współczesnej kwartet smyczkowy NeoQuartet, który zrealizuje i udostępni on-line trzy dzieła napisane przez wybitnych polskich twórców. Do realizacji projektu zaproszeni zostali również artyści sztuk wizualnych Andrzej Mańkowski, Piotr Wyrzykowski oraz Filip Ignatowicz. Każdy kwartet będzie stanowić osobne audio wizualne dzieło, które w sposób zrozumiały  i atrakcyjny dla odbiorców będzie promował polskie dziedzictwo kulturalne.

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”

Harmonogram premier I części kolekcji:

🎵 27 sierpnia | Henryk Mikołaj Górecki – Kwartet smyczkowy  nr 1 „Już się zmierzcha” , scenariusz i reżyseria – Andrzej Mańkowski
🎵 10 września | Witold Lutosławski – Kwartet smyczkowy, scenariusz, reżyseria, wizualizacje –  Filip Ignatowicz
🎵 24 września | Krzysztofa Penderecki – Kwartet smyczkowy nr 2, scenariusz, reżyseria, performance video – Piotr Wyrzykowski

 

Wykonawcy:
NeoQuartet:
Karolina Piątkowska Nowicka (1 skrzypce)
Paweł Kapica (2 skrzypce)
Michał Markiewicz (altówka)
Krzysztof Pawłowski (wiolonczela)

Gościnnie w utworze H.M. Góreckiego wystąpili:
Andrzej Morawiec – choreografia i taniec
Maria Kielan-Yoshimoto – taniec
Gento Yoshimoto – taniec
Filip Michalak – taniec

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”

Skip to content