Projekt Neo Voyager

08.12.2022

Neo Voyager – rozwój współpracy kulturalnej poprzez organizację norweskiej i islandzkiej edycji festiwalu muzyki współczesnej NeoArte Syntezator Sztuki oraz projektu edukacyjnego Neo Edu Arte w Polsce, Norwegii i Islandii.

NEO EDU ARTE
OSLO – GDAŃSK – REYKJAVIK 2023-2024

WYNIKI KONKURSU!!!!

W wyniku dwuetapowego konkursu do udziału w projekcie zostali wytypowani:

Islandia
Ása ÖnnuÓlafsdóttir
Kristján Steinn Kristjánsson

Norwegia
Anders Hannevold
Vanessa Isobel Black

Polska
Hubert Gabriel Żmudzki
Przemysław Pacek

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy za wszystkie nadesłane zgłoszenia.

KONKURS KOMPOZYTORSKI + PROGRAM MENTORINGOWY
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW
DLA KOMPOZYTORÓW W POCZĄTKUJĄCEJ FAZIE KARIERY

O PROJEKCIE
Stowarzyszenie NeoArte i NeoQuartet ogłaszają konkurs dla kompozytorów w początkowej fazie kariery w ramach programu edukacyjnego NeoEduArte, towarzyszącego międzynarodowemu projektowi pod nazwą „Neo Voyager – rozwój współpracy kulturalnej poprzez organizację
norweskiej i islandzkiej edycji festiwalu muzyki współczesnej NeoArte Syntezator Sztuki oraz projektu edukacyjnego Neo Edu Arte w Polsce, Norwegii i Islandii”.

Stowarzyszenie NeoArte organizuje norweską i islandzką edycję Festiwalu NeoArte – Syntezator Sztuk oraz projekt Neo Edu Arte w latach 2023-2024 w ramach Działania 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki” Programu Kultura finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz budżetu państwa.

Punktem wyjścia do realizacji jest Festiwal NeoArte – Syntezator Sztuki – międzynarodowa impreza odbywająca się w Gdańsku od 2012 roku. Sukces Festiwalu oraz długofalowa strategia rozwoju Stowarzyszenia NeoArte są kluczowymi elementami dla organizacji artystycznych i edukacyjnych wydarzeń w Norwegii, Islandii i Polsce. Zarówno zagraniczne edycje festiwalu, jak i międzynarodowe projekty edukacyjne to nowe koncepcje realizowane przez Stowarzyszenie NeoArte, wykraczające poza jego dotychczasowe przedsięwzięcia.

Celem NeoEduArte jest edukacja kompozytorów muzyki współczesnej znajdujących się w początkowej fazie ich kariery w kierunku rozwijania kompetencji artystycznych, przedsiębiorczości w kulturze oraz umiejętności świadomego rozwijania kariery na poziomie międzynarodowym. Niniejsze zaproszenie jest skierowane do kompozytorów, członków następujących organizacji partnerskich projektu:

nyMusikk’s Composer Group (Norwegia)
The Society of Icelandic Composers (Islandia) *
Koło Młodych Związku Kompozytorów Polskich (Polska) *

*dopuszczalny jest również udział kompozytorów spoza organizacji

OGÓLNE ZASADY, WARUNKI ORAZ PLAN PROGRAMU
1. Do aplikowania szczególnie zachęcamy kompozytorów, którzy są w początkowej fazie rozwoju swojej kariery.
2. Przedmiotem konkursu jest szkic utworu na akustyczny lub elektryczny kwartet smyczkowy (lub obie wersje) z warstwą elektroniczną oraz (opcjonalnie) z warstwą wideo o czasie trwania do 15 minut.
3. Sześciu kompozytorów (po dwóch z każdego kraju) zostanie wybranych do udziału w projekcie w celu skomponowania nowych utworów na akustyczny lub elektryczny kwartet smyczkowy oraz udziału w warsztatach edukacyjnych i sesjach coachingowych w Oslo, Gdańsku i Reykjaviku przez cały czas trwania projektu .
4. Każdy program NeoEduArte będzie zawierał:
– sesje z mentorskim zespołem kompozytorskim: Trond Reinholdtsen (NO), Bergrún Snæbjörnsdóttir (IS), Martyna Kosecka (PL), Idin Samimi Mofakham (IR), Paweł Hendrich (PL);
– prezentacje uczestników – kompozytorów, a następnie rozwinięcie ich propozycji kwartetu smyczkowego w kompozycję;
– sesje coachingu kariery z Anną Proszowską-Salą (PL);
– warsztaty z NeoQuartet dotyczące pisania na akustyczny/elektryczny kwartet smyczkowy.

5. Organizator zapewnia zakwaterowanie na każdy etapie projektu. Ponadto każdy uczestnik-kompozytor otrzymuje honorarium za napisanie nowej kompozycji w wysokości 800 euro. Koszty transportu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
6. Efektem końcowym programu NeoEduArte będzie powstanie sześciu nowych kompozycji kompozytorów uczestniczących w projekcie, napisanych na akustyczny lub elektryczny kwartet smyczkowy. NeoQuartet wykona prawykonania tych utworów podczas jednego z koncertów festiwalu NeoArte w Reykjaviku w marcu 2024 roku. Kompozycje zostaną również nagrane i wydane na płycie CD przez polską wytwórnię Requiem Records.

7. Wstępny program spotkań NeoEduArte:

Faza nr 1:
21.03.2023-26.03.2023 / Program NeoEduArte (21-24.03.2023) + Festiwal NeoArte (24-26.03.2023)
Oslo, Norwegia)
Program: prezentacje, spotkania z kompozytorami mentorami, warsztaty z NeoQuartet, sesja coachingowa

Faza nr 2:
22.10.2023-29.10.2023 / Program NeoEduArte (22-25.10.2023) + Festiwal NeoArte (24-29.10.2023)
Gdańsk (Polska)
Program: warsztaty z kompozytorami mentorami, warsztaty z NeoQuartet, sesja coachingowa

Faza nr 3:
19.03.2024-24.04.2024/ Program NeoEduArte (19-21.03.2024) + Festiwal NeoArte (22-24.03.2024)
Reykjavik (Islandia)
Program: warsztaty z NeoQuartet – próby przed premierą, sesja coachingowa

8. Stowarzyszenie NeoArte zwraca się do wnioskodawców z prośbą o wzięcie pod uwagę, że osobista obecność na każdym etapie opracowywania projektu jest obowiązkowa. Złożenie wniosku możliwe jest tylko w przypadku pełnego zaangażowania w cały harmonogram programu.

ZGŁOSZENIA I PROCES KWALIFIKACJI
1. Każdy kompozytor musi dostarczyć:

– krótki opis koncepcji nowego utworu na kwartet smyczkowy (akustyczny lub elektryczny) – maksymalnie jedna strona

– osobiste oświadczenie kompozytora, w którym wyjaśnia dlaczego uważa się za twórcę znajdującego się w początkowej fazie swojej kariery (maksymalnie jedna strona)

– CV (maksymalnie dwie strony)

– przykłady dwóch partytur w formacie PDF z towarzyszącym nagraniem audio/wideo (akceptowalne są aktywne linki do różnych platform internetowych)

2. Termin składania wniosków upływa 31 grudnia 2022 r. o godzinie 23:59 (CET).
Przedłużenie terminu składania wniosków dla uczestników z Islandii do 31 stycznia 2023 r., godz. 23:59 (CET).

3. Członkowie poszczególnych organizacji (w przypadku Polski i Islandii, również osoby spoza organizacji) powinni nadsyłać prace konkursowe na adres:

Polska: kolomlodychzkp@gmail.com
Norwegia: neoeduarte.nmk@gmail.com
Islandia: tonskaldafelag@tonskaldafelag.is

4. Proces kwalifikacji składa się z dwóch etapów.
Jury składające się z członków Koła Młodych Związku Kompozytorów Polskich (Polska), nyMusikk’s Composer Group (Norwegia) oraz Society of Icelandic Composers (Islandia) rekomenduje po czterech kandydatów z każdego kraju do projektu NeoEduArte. Rekomendacje są wysyłane do głównego organizatora projektu – Stowarzyszenia NeoArte.
Jury końcowe, w skład którego wchodzą członkowie NeoQuartet (Karolina Piątkowska – Nowicka, Paweł Kapica, Michał Markiewicz, Krzysztof Pawłowski), wybierze z rekomendacji każdego partnera projektu po dwie osoby, które wezmą udział w programie.

Decyzje jury są ostateczne. Z wybranymi kompozytorami skontaktujemy się w drugiej połowie stycznia 2023 roku w celu potwierdzenia udziału w projekcie. Oficjalne ogłoszenie uczestników programu Neo Edu Arte nastąpi 1 lutego 2023 roku.

Partnerzy programu Neo Edu Arte:
nyMusikk’s Composer Group (Norwegia)
The Society of Icelandic Composers (Islandia)
Koło Młodych Związku Kompozytorów Polskich (Polska)

Skip to content