6 Neo Arte – Syntezator Sztuki

26-29 października 2017, Gdańsk

Patron honorowy festiwalu – Pierre Jodlowski

NeoArte – Syntezator Sztuki to festiwal prezentujący najciekawsze trendy w muzyce i sztuce współczesnej, platforma łącząca artystów z różnych krajów i kultur, wydarzenie intrygujące  i nietuzinkowe dające szansę na kontakt z twórczością pobudzającą nowe obszary ludzkich zmysłów wzbogacającą spojrzenie na świat.

IV edycja festiwalu NeoArte skupia się na syntezie sztuk, podążając za trendem, który obserwujemy  wśród artystów na całym świecie. We współczesnej twórczości zaciera się granica pomiędzy różnymi dziedzinami sztuki. Kompozytorzy tworzą dzieła z pogranicza video artu i teatru, artyści sztuk wizualnych tworzą instalacje dźwiękowe, teatr i  taniec podążają w kierunku sztuki performatywnej. Coraz trudniej jest wyznaczyć granice pomiędzy różnymi dziedzinami twórczości, coraz łatwiej przychodzi nam ich łączenie.

Taka też jest VI edycja festiwalu NeoArte, podczas której  widownia będzie mogła uczestniczyć w pięciu koncertach, studenci kompozycji będą mogli wziąć udział w warsztatach kompozytorskich prowadzonych przez patrona festiwalu Pierra Jodlowski, a dzieci i  młodzież wezmą udział w zajęciach prowadzonych przez moskiewski GAMEnsamble. Każdy z koncertów jest zaplanowany jako spektakl multidyscyplinarny, a podczas niektórych z nich  widownia będzie czynnie uczestniczyła  w tworzeniu muzyki na żywo. Słuchacze będą mieli okazję zapoznać się z europejską, amerykańską i azjatycką muzyką współczesną prezentowaną przez artystów z Niemiec, Rosji, Chin i Polski. Odbędzie się 5 światowych prawykonań i 7 polskich premier. O atrakcyjny przekaz będą dbać reżyser teatralny, artyści sztuk wizualnych, tancerze oraz osoby zapowiadające koncerty.

Inicjatorem i pomysłodawcą festiwalu jest zespół NeoQuartet, który specjalizuje się w wykonawstwie muzyki nowej.
Bilety: 20 zł normalny, 15 zł ulgowy, karnet 3 dniowy (piątek-niedziela) – 40 zł do kupienia na www.inerticket.pl oraz na 30 minut przed koncertami.

6th NeoArte – Synthesizer of Arts

Composer-in-residence  – Pierre Jodlowski

NeoArte – Synthesizer of Arts is the festival presenting  the most interesting trends in contemporary music and arts. It also represents the platform where artists from various countries, extraordinary events and happenings can catalyze and enrich human senses and perspectives.

6th Edition of NeoArte – Synthesizer of Arts is focusing on the synthesis of arts following similar endeavors of different artists from around the world. There is a constant blending process where different arts tend to morph into one another. As a result, composers write pieces on the verge of video art and theatre, visual/video artists create sound installations, whereas theatre and dance people lean toward performative art. It is harder and harder to set apart separate facets of arts, and at the same time combining them becomes increasingly easier.

6th Edition of NeoArte Festival invites the audience for five special concerts. Additionally,  students will have a chance to participate in composing workshop led by Pierre Jodlowski – festival’s composer-in-residence, and children and young people will be able to take composing activities prepared by GAMEnsemble from Moscow, Russia.

Each concert is constructed as an interdisciplinary spectacle and during some of them the audience will also actively participate in making live music. Our listeners will have an opportunity to get familiar with European, American, and Asian new music presented by artists from Germany, Russia, China and Poland. There will be five world premieres and seven Polish premieres.  The overall image of the festival will be enhanced and taken care of by theatre director, video-media artists, dancers and announcers. The initiator and trailblazer of the NeoArte – Synthesizer of Arts is NeoQuartet – Polish string quartet specializing in performance of new music.

Entrance: 20/adults, 15/seniors, students and children, 40/ 3day ticket (Friday through Sunday) at www.interticket.pl or 30 min before concerts.

Program:

26.10.017 – godz. 20.00 – Kolonia Artystów w Gdańsku
Neo Electric Quartet
Wykonawcy: NeoQuartet, Paweł Janicki – sieciowy system interakcji

Grzegorz Pieniek – Cyber Transplantation na elektryczny kwartet smyczkowy *
Piotr Peszat – U.N. Owen was her? na elektryczny kwartet smyczkowy i audio playback *
Kamil Kosecki – Asteroids na elektryczny kwartet smyczkowy *
Rafał Zapała – Concentus Apparatus II na kwartet smyczkowy, elektronikę i system interakcji *
NeoQuartet – Neo Electric I *

* prawykonanie

Neo Electric Quartet to unikatowy na skalę europejską projekt trójmiejskiego kwartetu smyczkowego NeoQuartet. Czwórka znakomitych instrumentalistów specjalizujących się w wykonawstwie muzyki współczesnej eksploruje nieodkryty świat brzmień elektrycznego kwartetu smyczkowego z użyciem najnowszych zdobyczy technologicznych. Zsyntetyzowane brzmienie klasycznego instrumentalnego składu poddane obróbce komputerowej, użycie multiefektów i looperów daje niezwykłe możliwości twórcze. Jedyną granicą jest wyobraźnia artystów.

Wstęp wolny – Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca

27.10.2017 – godz.20.00 – Kolonia Artystów

Muzyczna Performacja
wykonawcy: GAMEnsamble (Rosja)

Aleksander Khubeev – Samnambulic na saksofon i wideo
Oleg Pajberdin – Cantus Firmus na wiolonczelę solo i film
Nikolaj Popov  – Edit(a)Fill na flet, elektronikę i wideo
Anna Żołtyszeva  – Na odwrocie kartki na  flet solo
Oleg Pajberdin – … I cichy wiatr rozmawiał ze mną na flet i saksofon
Alexander Khubeev  – The Hum na strunowe obiekty
Nikolaj Popov  – Pieśń Uldry na flet, saksofon, wiolonczelę, elektronikę i wideo

Koncert moskiewskiego GAMEnsamble dedykowany jest muzyce współczesnej, w której elementy teatralne i performatywne odgrywają kluczową rolę. Artyści oraz program zostały tak dobrane, by widownia miała okazję zapoznać się z tym arcyciekawym kierunkiem w muzyce najnowszej.

Koncert biletowany

28.10.2017 – godz. 19.00 – Nowa Synagoga w Gdańsku, ul. Partyzantów 7
Pierre Jodlowski – Koncert monograficzny
Wykonawcy: Sinfonietta Pomerania, Tadeusz Dixa – dyrygent

Pierre Jodlowski – Respire for 11 instruments
Pierre Jodlowski – Série Blanche  for piano & electronics with video introduction
Pierre Jodlowski – In & Out, for violin cello, video & electronics
Pierre Jodlowski – 60 Loops for string quartet and electronics
Pierre Jodlowski – Time & Money for percussion video and electronics

Po koncercie odbędzie się otwarcie wystawy obrazów Katarzyny Hołdys

Pierre Jodlowski, patron IV edycji festiwalu NeoArte, znakomity francuski kompozytor, twórca muzyki elektroakustycznej artysta multimedialny, performer, związany nie tylko ze sceną muzyki współczesnej, ale także innymi dziedzinami artystycznymi – tańcem, teatrem, sztukami wizualnymi. Podczas koncertu usłyszymy i zobaczymy pięć kompozycji na zróżnicowany skład instrumentalny, video, elektronikę oraz taniec.

Koncert biletowany

29.10.2017 – godz. 16.00 – Nadbałtyckie Centrum Kultury, Ratusz Staromiejski, ul. Korzenna 33/35
Łukasz Długosz + Dai Bo + NeoQuartet

Krzysztof Penderecki – Kwartet na flet i trio smyczkowe
Dai Bo – Prisoner’s womb na flet i kwartet smyczkowy *
Tōru Takemitsu – Voice na flet solo
Olivier Messiaen – Czarny kos na flet i fortepian
Alfred Schnittke – Kwintet fortepianowy

* prawykonanie

Wyjątkowe spotkanie wybitnych muzyków flecisty Łukasza Długosza,  chińskiego pianisty  i kompozytora Dai Bo oraz zespołu NeoQuartet. To najbardziej klasyczny z koncertów tegorocznej edycji festiwalu. Artyści przedstawią najwybitniejsze dzieła muzyki kameralnej drugiej połowy XX wieku oraz po raz pierwszy wykonają najnowsze dzieło Dai Bo, dedykowane Łukaszowi Długoszowi oraz NeoQuartet.

Wstęp wolny – Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca

29.10.2017 – godz. 20.00 – Scena Malarnia Teatru Wybrzeże, ul. Świętego Ducha 2
Triple String Connection
Wykonawcy: Sonar Quartett, Kwartet Śląski, NeoQuartet
reżyseria – Maciej Konopiński, wizualizacje – Filip Ignatowicz

Marc Sabat – Beautiful city
Akira Nishimura – Pulses of the Light
Sofia Gubaidulina – Reflections on the theme B-A-C-H
Peter Ablinger – Kwartet smyczkowy nr 2
Steve Reich – WTC 9/11

Triple String Connection to projekt multimedialny współtworzony przez trzy kwartety smyczkowe specjalizujące się w wykonawstwie muzyki współczesnej: Sonar Quartet z Berlina, NeoQuartet  z Gdańska oraz Kwartet Śląski. Do projektu zaproszono artystę sztuk wizualnych Filipa Ignatowicza oraz reżysera teatralnego Macieja Konopińskiego. Struktura muzyczna projektu opiera się na prezentacji  w pierwszej części koncertu trzech dzieł na kwartet smyczkowy napisanych przez kompozytorów   z Kanady, Japonii i Rosji, a w drugiej części wydarzenia na wspólnym wykonaniu przez trzy zespoły kompozycji Steva Reicha – WTC911. Idea koncertu w sposób twórczy nawiązuje do obecnej  sytuacji geopolitycznej, gdzie konflikty, terroryzm, uchodźcy i fala emigrantów grają główną rolę.

Koncert biletowany

28.10.2017 – godz. 11.00 – Kolonia Artystów
Warsztaty dla dzieci i młodzieży „Kompozytorem każdy być może” prowadzone przez GamEnsemble

27.10.2017  – godz. 10.00 – Akademia Muzyczna w Gdańsku
Warsztaty dla kompozytorów prowadzone przez Pierre’a Jodlowski

Bilety: 20 zł normalny, 15 zł ulgowy, karnet 3 dniowy (piątek-niedziela) – 40 zł do kupienia na www.inerticket.pl oraz na 30 minut przed koncertami.

 

„Trójmiejscy artyści z NeoQuartetu nie „parskają na współczesność”. Przeciwnie – od lat prezentują publiczności wszelkie repertuarowe nowinki. Aby zwiększyć siłę rażenia, zainicjowali Festiwal Neo Arte, podczas którego, wspólnie z zapraszanymi gośćmi, prezentują wytwory sztuki najnowszej.”

Trójmiasto.pl

Poprzednie edycje festiwalu: